Vznik časopisu byl uvítán s nadšením. Nově vzniklé podnikatelské svazy a instituce, např. Společenstvo dřevozpracujících firem, Svaz podnikatelů v lesnictví, Svaz dřevozpracujícího průmyslu a jiné, s námi navázaly spolupráci a používaly stránky časopisu Terra pro informování odborné dřevařské a lesnické veřejnosti o svých aktivitách.

Zkušený tým vydavatelství časopisu Terra kompletuje a vydává ucelený profesionální přehled informací a novinek především pro dřevozpracující průmysl a lesnictví, ale také zemědělství, stavebnictví a ekologii v oblasti nových technologií, materiálů a logistiky.

Mezi kapitoly, kterým se pravidelně věnujeme, patří například:

  • výroba dřevoobráběcích strojů a CNC obráběcích center

  • zařízení pro impregnaci dřeva

  • pásové pily

  • pilové kotouče a řezné nástroje

  • systémy pro ekologickou likvidaci dřevního odpadu

  • filtrace spalin kotlů na biomasu

  • vlhkoměry a zařízení pro zvlhčování vzduchu

  • nábytkové komponenty, dřevomateriály pro truhláře a další.

Účastníme se pravidelně významných veletrhů v České republice, na Slovensku, ale také například v Německu, Miláně a Polsku.

Naše vydavatelství Terrapolis má širokou síť distributorů v České republice a na Slovensku, a velkou základnu předplatitelů. Tisíce výtisků časopisu rozesíláme zdarma přímo do rukou potencionálních obchodních partnerů. Reklama našich inzerentů a partnerů tak získává velkou efektivitu a účinnost, a jejich jméno významnou prestiž.

Tištěná média mají i v době internetu svůj nezastupitelný význam.

Naší vizí je využívat moderní komunikační technologie k rozvíjení a modernizování časopisu tak, aby se informace dostaly k našim čtenářům co nejrychleji a pohodlně.