Vydělejte briketováním vašeho odpadu.

Univerzální briketovací lis od výrobce.

www.briklis.cz