Vyspravovací lodičky, nábytkové kolíky, větvové suky, spojovací lamely.

www.hejduk.info