Vyspravovací lodičky, nábytkové kolíky, větvové suky, spojovací lamely

www.hejduk.info