WOOD TEC Brno

WOOD TEC je nejdůležitějším veletrhem pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl.